top of page
רקע עליון.png

מרצים במליאה

DP_2022.jpg

פרופ' דוד פסיג

 חוקר עתידים וראש המעבדה למציאות מדומה, אוני בר אילן

שם ההרצאה :
קצב קצב תרדוף- קצב השינויים הטכנולוגיים והמדעיים והשלכותיו על שירותי רפואה

שם ההרצאה : 
מנהיגות לחדשנות בבית חולים 2023

שם ההרצאה :
חדשנות במאוחדת בעולם משובש

שם ההרצאה :
איכות ורפואה בדרך אחרת

שם ההרצאה : 
מחדשנות לטרנספורמציה במרכז הרפואי שיבא

32259dd2-9808-4a29-ab2e-036bab344de3.jpg

פרופ' איל צימליכמן

סמנכ"ל חדשנות וטרנספורמציה , מרכז רפואי שיבא

ד_ר דניאל קון , מנהל היחידה לרפואה מקוונת, מכבי שירותי בריאות.jpg

ד"ר דניאל קון 

מנהל היחידה לרפואה מקוונת,
מכבי שירותי בריאות

904619eb-ee58-4d59-b14c-8093aa47c831.jpg

גב' קטי בר שלום

מנהלת חדשנות ומערכות מידע , מאוחדת

f47bd7f6-0f04-4cc0-87b8-5b033cab97e0.jpg

ד"ר ליאור פרל

 מנהל שירות צינותרי לב מורכבים ומנהל מרכז החדשנות , בלינסון

שם ההרצאה :

שילוב AI בעולם הרוקחות המשתנה

שם ההרצאה :

חדשנות -הלכה למעשה 

טל רווה.jpeg

מגר' טל רווה

מנהל שירותי הרוקחות הארצית, לאומית

פרופ' רן בליצר.jpg

פרופ' רן בליצר

יו"ר החברה וראש מערך החדשנות, שירותי בריאות כללית

עיצובים לאתר2.png

Qmed2023@gmail.com

03-5445015

  • Facebook
logo_kld.png
bottom of page