top of page
רקע עליון.png

קול קורא עיצוב מחדש של מערכת הבריאות בעולם משתנה 

 

הנחיות לכתיבה ומשלוח תקצירים לציבור הרחב 

1. האם אתה או מישהו קרוב אלייך טופל במערכת הבריאות ?

2. האם אתה נתקלת בנקודות חולשה בהתנהלות המערכת שנוגעת לעוד אנשים במצבך?

3. האם יש לך הצעה לשיפור איכות הטיפול במערכת ?

4. אם התשובה לשלוש השאלות חיובית, אז החברה הישראלית  לאיכות ברפואה מציעה לך במה להצגת רעיון השיפור שלך . אנחנו רוצים לשמוע מטופלים ובני משפחותיהם, ולהפוך אותם לשותפים בניהול תהליכים לשיפור איכות הטיפול.

 

ניתן להגיש תקציר (עד 350 מילים) לועדת הכנס.
 

כל ההצעות יישפטו ע"פ הקריטריונים הבאים :

 


כותרות מוצעות להצעה :

   

 

הגשת התקצירים הסתיימה!

 

הודעה על קבלת עבודות ואופן שיבוצן תשלח בדוא"ל לשולחי העבודות במהלך חודש יולי 2023 .

תקצירי עבודות שתתקבלנה להצגה פרונטאלית או כפוסטר, יפורסמו בספר התקצירים באתר ובפייסבוק של החברה הישראלית לאיכות ברפואה.
תוכנית מפורטת של הכינוס ונוהלי רישום יישלחו בתפוצות הדוא"ל בחודש יולי .

 

לתשומת ליבכם!
הצגה בכנס איננה משמשת במה להתנגחות בארגון או במטפל ספציפי – זה כמובן לא המקום !
 

מציג בעיה בתהליך אדמיניסטרטיבי או טיפולי במערכת הבריאות שאינה מהווה מקרה פרטני

מביא הצעה מוחשית לשיפור התהליך באמצעים ניהוליים או טכנולוגיים

ההצעה המוצגת יישימה במערכת באמצעים הקיימים או בהשקעה סבירה

ההצעה מלווה בדרכים להערכת הצלחתה

תיאור הבעיה 

  הצעה לטיפול בבעיה

אמצעים להערכת מידת ההצלחה של הפיתרון המוצע

משאבים נדרשים (כוח אדם, תשתיות, טכנולוגיה וכו')

לשאלות נוספות Qmed2023@gmail.com

עיצובים לאתר2.png

Qmed2023@gmail.com

03-5445015

  • Facebook
logo_kld.png
bottom of page