top of page
רקע.png
About
רקע עליון.png

חברות.ים יקרות.ים,

הכינוס השנתי ה-28 של החברה הישראלית לאיכות ברפואה יצא לדרך.
מדי שנה, הכנס דן בסוגיות המרכזיות של איכות ובטיחות הטיפול הרפואי בישראל. הכנס, בהשתתפות צוותים רב מקצועיים בארגוני הבריאות בישראל, מהווה הבמה המרכזית בישראל להתעדכנות ולהצגת עבודות איכות ומחקרים.

 

עיצוב מחדש של מערכת הבריאות בעולם משתנה, היה הנושא המרכזי השנה.

ההתקדמות המואצת בעולמות טכנולוגיות המידע, הבינה המלאכותית, והמחסור המתגבר במשאבים במערכת הבריאות, מייצר לכל רוחב המערכת חשיבה מחדש על תהליכי העבודה, מדידת האיכות, והמתקדמים שבהם יוגשו ויוצגו בכנס השנה. 

בנוסף, כמדי שנה, בכנס יוצגו ויידונו מדידת איכות ובטיחות הטיפול בבתי חולים, בקהילה ועל הרצף, תוך מתן דגש לעבודת צוות לקידום איכות ובטיחות בכל רמות מערכת הבריאות בעולם משתנה. יוצגו הניסיונות למדוד ולהעריך את איכות השירות וחוויית המטופל ולפעול על פי תוצאות המדידה.
 

נושאים ותחומים מרכזיים נוספים:

 • תהליכי עבודה חדשים מבוססי טכנולוגיה 

 • AI לקידום איכות הטיפול

 • כלים תומכי החלטה

 • מנהיגות לחדשנות במציאות משתנה

 • שיתופי פעולה בין ארגוני בריאות לרשויות מקומיות, תעשייה וממשל

 • צמצום פערים בעידן הדיגיטלי

 • איכות חיים בקרב הצוותים בעבודה

 • עבודת צוות- שיתופי פעולה בתוך ומחוץ לארגון

 • איכות ובטיחות בשעת חרום

 • מנהיגות לקידום איכות, בטיחות ושירות

 • דילמות ניהוליות בקידום איכות והתמודדות עימם

 • הכשרת מנהיגות לאיכות בדגש על עבודת צוות

 • שימוש בטכנולוגיות וטכנולוגיות מידע לשיפור חווית המטופל

 • חדשנות ויצירתיות בתהליכי איכות

 • מדידת איכות השירות והעצמת המטופל

 • ניהול טיפול כוללני בקרב האזרחים הוותיקים

 • טיפול פליאטיבי

 • שירותים דיגיטליים, טכנולוגיה ורשתות חברתיות לקידום איכות הטיפול

 • בטיחות המטופל והצוות המטפל

 • צמצום פערים בבריאות

 • מדידה והערכת ביצועים

הגשת התקצירים לצוות המקצועי הסתיימה, אנו מודים למאות המגישים!

עיצובים לאתר2.png
פרופ' רן בליצר.jpg

פרופ' רן בליצר

יו"ר החברה

מלי.jpg

 מלי קושא    יו"ר הכנס

קטעים נבחרים מהכינוס השנתי ה-28 של
החברה הישראלית לאיכות ברפואה 

מופע פתיחה 
פירומניה  

מופע פתיחה פירומניה כנס רפואה 2023

מופע פתיחה פירומניה כנס רפואה 2023

Play Video

 משה בר סימן טוב, מנכ”ל משרד הבריאות בראיון
לקרן מרציאנו, פרשנית כלכלית חדשות 12 -

איך מעצבים מחדש את מערכת הבריאות בעולם משתנה