top of page
פרופ' רן בליצר.jpg

פרופ' רן בליצר

סמנכ"ל וראש מערך החדשנות בכללית

עדנה בר רצון.jpg

עדנה בר-רצון

מנהלת מחלקת ניהול איכות, מכבי שירותי בריאות

ורד אייזנברג.jpeg

ד"ר ורד אייזנברג

ראש האגף לרישוי מוסדות ומכשירים מיוחדים במשרד הבריאות

דוד דביר.jpeg

ד"ר דוד דביר

רופא משפחה ויועץ בתחום הסכרת

יו"ר ועדת עבודות איכות
המוצגות כפוסטר

יו"ר החברה הישראלית
לאיכות ברפואה

גזבר

דר רחלי ווילף-מירון.jpg

ד"ר רחלי ווילף-מירון

 מנהלת התוכנית הלאומית למדידת זמני המתנה ברפואה

פרופ' יעקב דרייהר.jpg

פרופ' יעקב דרייהר

סגן מנהל המרכז הרפואי סורוקה

דר מנואל כץ.jpg

ד"ר מנואל כץ

 מנהל מערך בטיחות הטיפול, מאוחדת 

מגר׳ שלומית ישי.jpg

מגר׳ שלומית ישי

 ,רוקחת קלינית

 אוניברסיטת בר אילן 

  מזכיר החברה הישראלית
,לאיכות ברפואה 
יו״ר ועדת תחרות צילומים 

יו"ר ועדת חסויות

דר ריזאן סח'ניני ח'ורי.jpg

ד״ר ריזאן סח'ניני ח'ורי

 רופאה מחוזית, מחוז צפון, מכבי שירותי בריאות

אסנת לבציון קורח.jpeg

ד"ר אסנת לב ציון קורח

מנכ״לית המרכז הרפואי שמיר   ( אסף הרופא )

פטריסיה צימרמן.jpg

פטריסיה צימרמן

 אחות ראשית כללית

יפה.jpeg

 ד"ר יפה עין גל

מנהלת סקרים ומבדקי איכות ,אגף בכיר איכות ובטיחות הטיפול 
   בחטיבת הבריאות וממונה על איכות ומצוינות ארגונית במשרד הבריאות

דר איליה קגן.jpg

ד"ר איליה קגן

 ראש החוג לסיעוד, המכללה האקדמית אשקלון

טניה קרדש.jpeg

ד"ר טניה קרדש

רופאה מחוזית, מחוז ירושלים והשפלה, מכבי שרותי בריאות

גיא תבורי.jpg

גיא תבורי

 עו"ס איכילוב,  יו"ר עמותת חלי"ל האור

מלי.jpg

מלי קושא

מנהלת רשת הדיור המוגן ובית חולים גריאטרי נוה עמית מקבוצת מאוחדת

מתכללת פעילות החברה לאיכות ברפואה 
יו״ר הכנס

עיצובים לאתר2.png

Qmed2023@gmail.com

03-5445015

  • Facebook
logo_kld.png
bottom of page