top of page

העבודות הזוכות : 

 

מקום ראשון 

שם הפוסטר : היתכנות והתועלת של פרשנות קלינית לבדיקות פרמקוגנטיות בתיק הרפואי בחולים אמבולטוריים באיחוד האמירויות הערביות - מחקר פיילוט!

 שם המגיש : ד"ר שירי גיא אלפנדרי , האוניברסיטה העברית 

 

מקומות שניים 

שם הפוסטר : השימוש באופיאטים בשנים 2010-2020 בחתך סוציואקונומי, פריפרי ומגזר

שם המגיש : ד"ר לימור אדלר , מכבי 

שם הפוסטר : הכון החל צא! מבחן Timed Up and Go ( TUG) מחדר הטיפולים לחציית כביש

שם המגיש : פרופ' אביטל הרשקוביץ , בית רבקה 

שם הפוסטר : מודל חיזוי עם משתנים התנהגותיים

שם המגיש : מר' יתיר בן שלמה , כללית 

שם הפוסטר : פרויקט צמצום אשפוזים פסיכיאטרים בקהילה

שם המגיש : ד"ר שחר רובניזון , מכבי

 

שם הפוסטר : עצמות בידיים שלנו: שיתוף פעולה בין מוסדות לשיפור איכות טיפול תרופתי בחולים לאחר שבר      צוואר ירך

שם המגיש : ד"ר ויקטוריה רוטשילד , כללית 

שם הפוסטר : שיפור איכות וניגשות הטיפול של שירותי דיאליזה

שם המגיש : גב' חני שרודר , משרד הבריאות

שם הפוסטר : משחק והיענות לטיפול בדרך החוויה

שם המגיש : גב' ענת פינקו נאור , גהה המרכז לבריאות הנפש 

מקומות שלישיים
שם הפוסטר : Nurses as “second victims” of their patient’s suicidal attempt:  A mixed methods study

שם המגיש : גב' מור פריבה , מרכז רפואי וולפסון 

שם הפוסטר : מניעת אשפוזים ושיפור יעדי איכות במטופלים עם ריבוי תחלואה וסיכון גבוה להידרדרות – תכנית        ליווי וטיפול מכוון (לוט"ם)

שם המגיש : גב' ענת פינקו נאור , גהה המרכז לבריאות הנפש 

שם הפוסטר : משטח צוואר הרחם- בדיקת HPV עצמית

שם המגיש : ד"ר קרן הירש , מכבי 

שם הפוסטר : הרדמה כללית ללא אפיאוידים - Opioid Free Anesthesia (OFA)

שם המגיש : מר מוחמד מחמאיד , מרכז רפואי כרמל 

שם הפוסטר : התחסנות לשפעת בחיסון (HD (Fluzone לעומת בחיסון שפעת "סטנדרטי"

שם המגיש : ד"ר רוני פרבר , מאוחדת 

שם הפוסטר : מיתוג מעסיק בעולם משתנה - מאוחדצ כארגון "מגנטי" לאחים ואחיות

שם המגיש : גב' מלי קושא , מאוחדת 

עיצובים לאתר2.png

Qmed2023@gmail.com

03-5445015

  • Facebook
logo_kld.png
bottom of page